Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014
Oficiálne výsledky komunálnych volieb - Obec Beša
Za starostu obce bol zvolený:
1. Miroslav Černák (SMK- MKP)- 288 hlasov


2. Ladislav Drappan (MOST- HÍD)- 79 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Černák (SMK- MKP)- 201 hlasov
2. Ladislav Zöld 
(SMK- MKP)- 194 hlasov
3. Gabriela Kosárová Ing. (NK)- 174 hlasov
4. Róbert Karika 
(SMK- MKP)- 158 hlasov
5. Vojtech Kosár 
(SMK- MKP)- 149 hlasov
6. Jolana Lokšová (SDS)- 143 hlasov
7. Marek Malý Ing. (SNS)- 127 hlasov

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Tímea Schmidt (SMK- MKP)- 118 hlasov
2. Ladislav Buzáši (NK)- 114 hlasov
3. Ján Pieter (NK)- 113 hlasov
4. Tibor Besse 
(SMK- MKP)- 91 hlasov
5. Zuzana Szabóová (SNS)- 91 hlasov
6. Tibor Kálnay Ing. 
(SMK- MKP)- 89 hlasov
7. Juraj Melišek (SNS)- 66 hlasov
8. Erika Gányovicsová (J-ĽSS)- 40 hlasov

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 552
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 374
Počet odovzdaných obálok: 374
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 358
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 367
Účasť voličov: 67,75%