Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby

Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby a vytýčenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním - stavba "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Súbory na stiahnutie