Odpočet stavu vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod  Levice oznamuje svojím zákazníkom, že  od 9.8.2016 do 12.8.2016 sa bude vykonávať odpočet stavu vodomerov. Žiada vlastníkov domov, aby umožnili prístup k vodomerom.