Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) upozorňuje, že sa v regióne vyskytli prípady falošných odpočtárov, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS. Títo žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu pitnej vody v hotovosti. Západoslovenská vodárenská spoločnosť zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nejde o zamestancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovosťou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).