Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja  2016-2022 - zaslanie záverečného stanoviska

Súbory na stiahnutie