Upovedomenie o podaní odvolaní - verejná vyhláška

Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu č. 2016/579-07 o predčasnom užívaní časti stavby Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur, SO 05: Preústenie V425 pred SS Veľký Ďur, SO 10: Zaústenie ÚOK do SS Veľký Ďur, SO 11: Zviditeľnenie zemniacich lán a inštalácia drevených búdiek

Súbory na stiahnutie