Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 2/2016

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Beša č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Súbory na stiahnutie