Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 3/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Súbory na stiahnutie