Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2017

Súbory na stiahnutie