Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 14.7.2017 v čase od 7,15 hod. do 15,00 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.