Informácia pre zákazníkov Slovak Telekom a.s.

Slovak Telekom a.s. informuje svojich zákazníkov, že dňa 30.6.2017 v čase od 8:00 do 18:00 bude  vykonávať práce na optickom kábli. Počas prác dôjde k prerušeniu poskytovania telekomunikačných služieb v  obci Beša (telefonovanie, internet, Magio TV). Služby mobilnej siete ostanú zachované.