Harmonogram vývozu odpadu z plastov na II. polrok 2017

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v II. polroku 2017:

24.8.2017

19.10.2017

27.12.2017