Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 23.8.2017 v čase od 7,45 hod. do 14,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.