Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to každý druhý utorok v párnych týždňoch v roku.

Termíny vývozu v roku 2015:
6.1.2015             7.7.2015
20.1.2015           21.7.2015
3.2.2015             4.8.2015
17.2.2015           18.8.2015
3.3.2015             1.9.2015
17.3.2015           15.9.2015
31.3.2015            29.9.2015
14.4.2015           13.10.2015
28.4.2015            27.10.2015
12.5.2015            10.11.2015
26.5.2015            24.11.2015
9.6.2015              8.12.2015
23.6.2015            22.12.2015