Harmonogram vývozu plastového odpadu

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v roku 2015:
26.2.2015            27.8.2015
30.4.2015            29.10.2015
25.6.2015            17.12.2015