Návrh VZN č. 1/2017

Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Súbory na stiahnutie