Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava

Výzva  Západoslovenskej distribučnej a.s., Bratislava na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Súbory na stiahnutie