Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí  podali žiadosť o získanie podpory na plochu a doplnkovú platbu  v roku 2017, aby si urýchlene a neodkladne prevzali na Regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14,  rozhodnutie o poskytnutí priamej platby  pre rok 2017. 

Rozhodnutia sa vydávajú po predložení občianskeho preukazu, v pracovných dňoch   pondelok    piatok od 7,30-16,00 hod.   Uvedené rozhodnutia budú pripravené na vydávanie žiadateľom od  utorka  5.12.2017.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že termín   15.12.2017 je predbežne  predpokladaný  ako posledný deň na prevzatie rozhodnutia.