Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 4.6.2015 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. bez dodávky elektriny časť obce od č.d. 1 po č.d. 60.