Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2018

Súbory na stiahnutie