Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov, a to v nepárnych týždňoch v stredu.