Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu : Novostavba rodinného domu v obci Beša, kat.územie Beša, na pozemkoch 

  par.č. 600/27, 600/28 /stav C-KN/

Súbory na stiahnutie