Integrované obslužné miesto občana

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je dostupné pre občanov na Obecnom úrade v Beši.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a vybavíte: 

  • výpis / odpis z registra trestov 
  • výpis z listu vlastníctva
  • výpis z obchodného registra

Cenník poplatkov za činnosť integrovaného obslužného miesta:

Výpis z listu vlastníctva na právne účely - 7,90 EUR 

Výpis z obchodného registra na právne účely - 4,50 EUR

Výpis z registra trestov na právne účely - 3,90 EUR