Skúška sirén

Slovenské elektrárne, a.s., AE Mochovce oznamujú občanom, že dňa    8.  júna  2018 (piatok)  o 12.00 hod. bude v našej obci vykonaná hlasitá skúška sirén.