Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Levice oznamuje občanom, že od 8. augusta do 14. augusta 2018 bude pracovník  spoločnosti v našej obci vykonávať odpočet vodomerov. Odpočtár  žiada odberateľov, aby sprístupnili  vodomery  a zavreli psov.