Pozvánka na členskú schôdzu Pozemkového spoločenstva - lesnej spoločnosti Beša

Pozemkové spoločenstvo - lesná spoločnosť Beša Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu dňa 7. októbra 2018 o 15:00 hod. do kultúrneho domu v Beši.

Program:

1. Otvorenie  schôdze

2. Plánovaný výrub - organizačné zabezpečenie v roku 2018

3. Diskusia

4. Uznesenie a záver schôdze

 

                                                      PaedDr. Peter Varga, PhD.

                                                               predseda VV