Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. a upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Súbory na stiahnutie