Výsledky volieb do orgánov miestnych samospráv

Počet zapísaných voličov do zoznamu: 547
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 302
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 283
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu : 293

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov:
1. Lea Škultétyová, SMK-MKP - 163 hlasov
2. Vojtech Kosár, SMK-MKP - 150 hlasov
3. Róbert Karika, SMK-MKP - 146 hlasov
4. Gabriela Kosárová, Sme rodina-Boris Kollár,Sloboda a Solidarita - 138 hlasov
5. Ladislav Buzáši, SMK-MKP - 136 hlasov
6. Jolana Lokšová, nezávislá kandidátka - 136 hlasov
7. Renáta Bieliková, Sme rodina-Boris Kollár, Sloboda a Solidarita - 123 hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení:
1. Marek Malý- 117 hlasov
2. Tibor Kálnay - 105 hlasov
3. Zuzana Szabóová - 101 hlasov
4. Viktor Kálnay - 71 hlasov
5. Helena Toth - 57 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na starostu obce:
1. Dezider Besse, nezávislý kandidát - 55 hlasov
2. Miroslav Černák, SMK-MKP - 238 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Miroslav Černák.