Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za území obce Beša na kalendárny rok 2019

Súbory na stiahnutie