Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní  za území obce Beša na kalendárny rok 2019

Súbory na stiahnutie