Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 2/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2019

Súbory na stiahnutie