Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Súbory na stiahnutie