Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Súbory na stiahnutie