Meranie zrakovej ostrosti

Očná optika Anpek dňa 19. februára 2019 (utorok) v čase od 10,30 hod. do 11,15 hod. v priestoroch obecného úradu uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nové dioptrické okuliare za výhodné ceny. Ak nosíte okuliare, doneste si ich so sebou pre porovnanie. Hotové okuliare vám prinesú naspäť do obce.