Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Beša

Súbory na stiahnutie