Výzva na vypracovanie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.Asfaltovanie a výstavba miestnych komunikácií v obci Beša.

Súbory na stiahnutie