Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2019 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2020

Súbory na stiahnutie