Usmernenie k vykurovaniu a k používaniu pyrotechniky k blížiacim sa sviatkom Vianoc a Silvestra 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vydáva usmernenie k vykurovaciemu obdobiu a k používaniu pyrotechniky v súvislosti blížiacich sa sviatkov Vianoc a Silvestra 2019


Súbory na stiahnutie