Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu "Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia"

Súbory na stiahnutie