Koronavírus - odporúčania, informácie, opatrenia

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. 3. 2020, krízový štáb odporúča mestám a obciam prijať nasledovné opatrenia:


  • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
  • odporučiť právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
  • vyzvať zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potencionálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
  • informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenkej republiky uvedené na internetovej stránke: http:/www.uvzsr.sk

 

Z dôvodu preťažením infoliniek a čísla 0800 221 234, ktoré sú zriadené pre účely informovania širokej verejnosti o všetkých potrebných informáciách súvisiacich s koronavírusom (čo je koronavírus, ako sa šíri, ako predchádzať nákaze, postup v prípade nákazy), Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach poskytne potrebné informácie na telefónnom čísle

 

+421 910 901 129

Súbory na stiahnutie