Opatrenia praktického lekára pre dospelých MUDr. Bátovského kvôli koronavírusu

Všeobecný lekár MUDr. Bátovský oznamuje svojim pacientom nasledujúce opatrenia kvôli koronavírusu:

-  Lieky objedávať telefonicky  na tel. č. 036/6385148 (Beša), 036/6386182 (Dolný Pial)

-          Pri príznakoch chrípky volať tiež telefonicky

-          Pri nevyhnutnom osobnom kontakte ísť do ambulancie so zakrytým nosom a ústami