Odpočet stavu vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod  Levice oznamuje svojím zákazníkom, že  od 17.8.2015 do 19.8.2015 sa bude vykonávať odpočet stavu vodomerov. Žiada vlastníkov domov, aby umožnili prístup k vodomerom.