Povinnosť registrácie chovu ošípaných - upozornenie RVPS Levice

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach v záujme zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných   upozorňuje občanov na povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne bezodkladne, najneskôr do 23.10.2020.

Po tomto termíne bude občanom uložená pokuta v zmysle zákona.

Registráciu je možné vykonať na základe inštruktáže na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy:

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

alebo osobne na Regionálnej a veterinárnej a potravinovej správe v Leviciach.

Súbory na stiahnutie