Oznámenie verejnou vyhláškou Okresného úradu v Topoľčanoch

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát vydané Okresným úradom v Topoľčanoch

Súbory na stiahnutie