Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude  dňa 11.11.2020 (streda) v čase od 8,00 hod. do 13,30 hod.  bez dodávky elektriny časť obce od č.s. 1 do č.s. 60.