Celoplošné testovanie na Covid-19 v obci Beša

Oznamujeme obyvateľom obce, že celoplošné testovanie na COVID-19  v obci Beša sa uskutoční v dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 v miestnom kultúrnom dome od 7:00 do 12:00 hodiny, od 13:00 do 17:00 hodiny a od 17:30 do 22:00 hodiny  nasledovne podľa čísla domov.

Číslo domu:

- od 1  -    do 80     sobota od   7:00 do 12:00

- od 81 -  do 215    sobota od 13:00 do 22:00

- od 216 - do 260   nedeľa od  7:00    do 12:00

- od 261 - do 377   nedeľa od 13:00    do 22:00

Každého žiadame o dodržanie vyhradeného termínu. Komu to z nejakého dôvodu nevyhovuje môže prísť aj v inom čase.

Na testovanie je potrebné zobrať občiansky preukaz. Deti od 10 do 18 rokov musia byť v sprievode zákonného zástupcu. Deti bez občianskeho preukazu sa musia preukázať preukazom poistenca.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby každý účastník testovania mal prekryté horné dýchacie cesty rúškom, dodržiaval pokyny príslušníkov policajného zboru a ozbrojených síl.

Ďakujeme!

Bližšie informácie tel. čísle 0905/205 238.