Najkrajšie pohľadnice pre Mikuláša - online súťaž

Mestské kultúrne stredisko v Leviciach pre Vás pripravilo ONLINE SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE POHĽADNICE PRE MIKULÁŠA.

Podmienky súťaže sú:
- do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti do 12 rokov,
- deti do 6 rokov nakreslia obrázok pre Mikuláša,
- deti od 6 do 12 rokov nakreslia obrázok a napíšu, Mikulášovi krátky odkaz alebo vlastnú básničku,
- na e-mail pohladnicapremikulasa@gmail.com zašlú 2 fotografie - fotografiu pohľadnice + fotografiu pohľadnice s jej autorom,
- fotografie všetkých súťažných pohľadníc budú zverejnené na sociálnej sieti Facebook, kde budú zbierať lajky,
- na facebooku budú zverejnené len fotografie pohľadníc bez autora,
- v správe prosíme uviesť meno, priezvisko, kontakt (e-mail, telefon),
- zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasia s podmienkami súťaže a zverejnením fotografií na Internete a sociálnych sieťach
- súťaž bude prebieha od 11.11. do 8.12.2020 do 15:00 hod..
Pohľadnice s najväčším počtom lajkov získajú sladkú mikulášsku odmenu.

Tešíme sa na Vaše pohľadnice

Súbory na stiahnutie