Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 2/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2021

Súbory na stiahnutie