Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2020 o školských obvodoch

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 3/2020 o školských obvodoch

Súbory na stiahnutie