Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava

Výzva  Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

Súbory na stiahnutie